De hulp van een organizer is snel terugverdiend

Uit een persbericht van NBPO:

“Onderzoeksbureau TNO heeft rekenmodellen ontwikkeld waarmee de effecten van professional organizing kunnen worden doorgerekend. Het blijkt dat medewerkers effectiever gaan werken na het inschakelen van een professional organizer, dit levert dus geld op. Een te hoge werkdruk waardoor medewerkers fouten maken, klussen niet afronden of zelfs ziek worden. Dat kost geld. Een organizer inschakelen die medewerkers leert hoe ze slimmer het werk kunnen aanpakken, kost ook geld. Maar op termijn levert dat veel geld op.

Onlangs heeft TNO voor de NBPO (Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers) rekenmodellen ontwikkeld om daar zicht op te krijgen. Aan de hand van de ingevoerde klantresultaten blijkt dat de kosten van een organizer meestal in een periode van drie maanden tot een jaar terugverdiend worden. Natuurlijk is de ene medewerker de andere niet. Bij de een zullen de effecten veel groter zijn, dan bij de ander. “Maar klanten geven duidelijk aan dat 10-20% effectiever werken als zeer reëel effect kan worden aangemerkt”, meldt Ernst Koningsveld van TNO Duurzame Arbeidsproductiviteit. De NBPO gaat nu verder onderzoek doen om dit onderwerp verder uit te werken en te specificeren. Maar de richting is duidelijk: organizing levert de klant geld op.”